Kolejny sukces Akademii Montessori

Czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni CERTYFIKATEM – DOBRZE zaPROJEKTOWANA SZKOŁA 2018, przyznawanym w „Projekcie z klasą” Nowej Ery za promowanie pracy metodą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych.

O zaletach metody projektu nie trzeba przekonywać naszych nauczycieli, ponieważ
• rozwija ona w uczniach samodzielność, aktywność, samorządność i umiejętność współpracy oraz życia w grupie rówieśniczej, a także przedsiębiorczość i kreatywność,
• stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,
• uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia każdego dziecka,
• rozwija twórcze myślenie,
• wzmacnia motywację poznawczą,
• łączy w spójne całości treści rozbite w szkole na różne przedmioty nauczania.

Nasi nauczyciele wykorzystujący metodę projektów podkreślają, że młodzi ludzie realizując projektowe zadania, sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decyzje. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce.

Każdy projekt wiąże się ze zdobywaniem wiedzy i z kształtowaniem umiejętności poprzez działanie. Realizacja danego przedsięwzięcia pokazuje też, jak ważna jest współpraca w trakcie wykonywania różnych zadań. Okazuje się ona najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności i rozwiązywania problemów. Praca tą metodą rozwija również poczucie odpowiedzialności. Do udziału w projekcie angażujemy całą społeczność szkolną, dlatego dodatkową korzyścią jest integracja naszej zbiorowości.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version