Wystawa HateFree?

Rozmawiamy o dyskryminacji, tolerancji i równości. Idea wystawy była oparta na założeniu, że niska pozycja mniejszości w naszym społeczeństwie wynika z zaniedbania obowiązku do szacunku i  tolerancji, który powinien zapewniać godne warunki życia wszystkim ludziom, bez względu na ich kolor skóry czy pochodzenie etniczne.

Artyści na wystawie HateFree? stali po stronie stygmatyzowanych z powodu swej odmienności. Analizując mechanizmy definiujące pewne grupy jako gorsze od innych czy społecznie wykluczone, pokazali niebezpieczeństwo wynikające z eskalacji nienawiści w naszym społeczeństwie.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version