Czym się różni szkoła Montessori od zwykłej, publicznej szkoły?

Wszystkim. Montessori to współpraca trzech równoległych ogniw jakimi są nauczyciele, rodzice i uczniowie. Nauczyciel pełni zupełnie inne funkcje niż nauczyciel tradycyjny, wspiera, pomaga, towarzyszy w przygodzie jaką jest wieloletnia edukacja. Korzysta z innych pomocy dydaktycznych, a każde dziecko jest uczone indywidualnie, ponieważ zajęcia są prowadzone zgodnie z jego własnym rytmem rozwojowym. Wykonuje zadania i ćwiczenia odpowiednie dla niego. Dzieje się tak, ponieważ każdy uczeń jest na innym poziomie rozwoju.

Dlaczego grupy są mieszane wiekowo?

Dzieci znajdujące się na różnych poziomach rozwoju uczą się wzajemnie od siebie. Uczenie się w klasach mieszanych wiekowo wzbogaca je poznawczo i społecznie, pozwala starszym dzieciom poznać i zrozumieć potrzeby młodszych kolegów i koleżanek, a młodszym- potrzeby starszych. Uczą się wzajemnej akceptacji i tolerancji. Wspólnie rozwiązują zaistniałe problemy.

Jeśli dziecko samo podejmuje decyzję o swojej nauce, to czy realizuje podstawę programową?

Tak. Akademia Montessori realizuje w pełni podstawę programową wytyczoną przez MEN. Ponadto, dzięki pracy na materiałach pomocniczych Montessori dzieci zdobywają umiejętności o charakterze społecznym oraz zyskują radość z samodzielnego uczenia się. Zależy nam na zaszczepieniu w nich zachwytu i ciekawości. Odkrywamy i otwieramy potencjały, które tkwią w każdym dziecku. Pomagamy im odkryć własną godność. Dzieci Montessori bowiem uczą się, że ich pomysły mają w sobie określoną rację i że ich decyzje są ważne. Dzięki temu rozumieją, że ponoszą odpowiedzialność za swoje działania.

Jak oceniane są postępy w nauczaniu dzieci klas 1-3?

Mimo że w szkole Montessori nauczyciel klas młodszych nie posługuje się ocenami, swoją wiedzę na temat dziecka opiera na bardzo precyzyjnej obserwacji i indywidualnym planowaniu wspólnie z dzieckiem jego edukacji. Dwa razy w roku rodzice otrzymują dokładne oceny opisowe. Na bieżąco prowadzone jest portfolio pracy dziecka, każdy nowy temat poprzedzony jest ewaluacją przerobionego wcześniej materiału.

Formularz
zapisów

Zapisz swoje dziecko do Akademii Montessori!

Pozwól mu polubić szkołę i rozwijać własne zainteresowania i pasje

Zainteresowała Cię nasza
oferta edukacyjna?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

+48 604 569 666

Ten, kto dokonuje dzieła wielkiego i zwycięskiego, nigdy nie działa, myśląc o nagrodzie i karze

(Maria Montessori)

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version