Czym się różni szkoła Montessori od zwykłej, publicznej szkoły?

Wszystkim. Montessori to współpraca trzech równoległych ogniw jakimi są nauczyciele, rodzice i uczniowie. Nauczyciel pełni zupełnie inne funkcje niż nauczyciel tradycyjny, wspiera, pomaga, towarzyszy w przygodzie jaką jest wieloletnia edukacja. Korzysta z innych pomocy dydaktycznych, a każde dziecko jest uczone indywidualnie, ponieważ zajęcia są prowadzone zgodnie z jego własnym rytmem rozwojowym. Wykonuje zadania i ćwiczenia odpowiednie dla niego. Dzieje się tak, ponieważ każdy uczeń jest na innym poziomie rozwoju.

Dlaczego grupy są mieszane wiekowo?

Bo wiek metrykalny nie determinuje rozwoju dziecka. Dzieci znajdujące się na różnych poziomach rozwoju najlepiej uczą się wzajemnie od siebie. Uczenie się w klasach mieszanych wiekowo wzbogaca je poznawczo i społecznie. To okazja, by starsi stali się „nauczycielami” młodszych, a młodsi – starszych. Każdy z nas może czegoś nauczyć drugą osobę i wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia. Dzieci wspólnie rozwiązując zaistniałe problemy, uczą się wzajemnej akceptacji i tolerancji.

Jeśli dziecko samo podejmuje decyzję o swojej nauce, to czy realizuje podstawę programową?

Tak. Akademia Montessori w pełni realizuje podstawę programową wytyczoną przez MEN. Odpowiedni dobór materiałów, ćwiczeń i aktywności przez nauczycieli ma na celu realizację podstawy programowej niejako „przy okazji” uczenia się.

Co najważniejsze, dzieci odczuwające radość i satysfakcję z uczenia się, mające świadomość odpowiedzialność za własną naukę, dodatkowo wyposażone w umiejętność współpracy w zespole są w stanie zawsze zrealizować każdą podstawę programową.

Jak oceniane są postępy w nauczaniu dzieci klas 1-3?

W naszej szkole nauczyciel klas młodszych nie posługuje się ocenami, swoją wiedzę na temat dziecka opiera na bardzo precyzyjnej obserwacji i indywidualnym planowaniu wspólnie z dzieckiem jego edukacji. Nauczyciel Montessori wie, że dziecko w procesie swojego rozwoju i uczenia się, nie potrzebuje oceniania – tak jak do tego, by urosło nie potrzebuje ciągłego mierzenia.

Rodzice – dwa razy w roku – otrzymują dokładne oceny opisowe, a będąc w stałym kontakcie z nauczycielem mogą uzyskać pełną informację na temat tego, co dziecko robi dobrze, nad czym będziemy pracować i jak mogą dziecko wspierać.

 

Czy dziecko pracujące metodą Montessori, poradzi sobie na kolejnych etapach edukacji?

Wyposażamy naszych uczniów w umiejętność uczenia się, podtrzymujemy ich chęć uczenia się, rozwijamy ich mocne strony i pasje, kształtujemy odpowiedzialność za własny rozwój , uczymy wytrwałości i rozwiązywania problemów – uważamy, że to dobra baza, by kontynuować edukacje na każdym poziomie i w różnych systemach. Nasi uczniowie są gotowi, by kontynuować naukę w klasycznych systemach, systemach alternatywnych jak i w ramach edukacji pozaszkolnej.

Formularz
zapisów

Zapisz swoje dziecko do Akademii Montessori!

Pozwól mu polubić szkołę i rozwijać własne zainteresowania i pasje

Zainteresowała Cię nasza
oferta edukacyjna?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

+48 604 569 666

Ten, kto dokonuje dzieła wielkiego i zwycięskiego, nigdy nie działa, myśląc o nagrodzie i karze

(Maria Montessori)

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version