22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Udział wzięli uczniowie wraz z Rodzicami, Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych, podsumowała miniony rok, podziękowała nauczycielom za ich zaangażowanie w pracę i pogratulowała uczniom osiągniętych sukcesów.

Podniosłym momentem było wręczenie uczniom świadectw z wyróżnieniami oraz nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i frekwencję. Dyplomy i nagrody otrzymali także laureaci wyróżnieni w licznych konkursach.

Po części oficjalnej uczniowie dali prawdziwy popis talentów aktorskich w przygotowanym wraz z nauczycielami przedstawieniu. Były owacje, śmiech i łzy wzruszenia…

Rok szkony 2017/2018 uważamy za zamknięty.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version