Sukces w Ogólnopolskiej Diagnozie Przedmiotowej

Wyniki naszych uczniów w każdym z możliwych obszarów badanej wiedzy i umiejętności znacznie przewyższają wyniki swoich rówieśników w całym kraju,a co za tym idzie: rokowania w perspektywie badania kompetencji po ósmej klasie i przyszłych wyborów edukacyjnych są pozytywne i napawają dumą.
Sukcesy przynoszą naszym uczniom nie tylko radość i satysfakcję, ale również motywują i mobilizują do podejmowania nowych wysiłków. Każde osiągnięcie wymaga pracy, wytrwałości i konsekwencji, ale warto, bo sukces rodzi sukces.

Poniżej szczegółowa analiza wyników testów z języka polskiego:

– Średni wynik testu z języka polskiego w klasie IV wynosi 85%, a średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi tylko 61% .
W zakresie kształcenia literackiego, kulturowego i językowego klasa osiągnęła średni wynik 78%, na tle populacji 62%.
W obszarze tworzenia wypowiedzi klasa osiągnęła wynik 100%, na tle populacji 57%.
Z kolei na skali staninowej z podziałem na obszary wyników niskich, średnich i wysokich klasa IV plasuje się w grupie wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych.

– Średni wynik testu z języka polskiego w klasie V wynosi 81%, a średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi tylko 59%.
W obszarze odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji wynik jest wyższy od populacji o 4%, w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury uczniowie zdobyli średnio 92%, na tle populacji 74%, podobnie w obszarze tworzenia wypowiedzi osiągnęli średnio 92%, a populacja tylko 48%. W skali staninowej jest to również grupa wyników bardzo wysokich.

– Średni wynik testu z języka polskiego w klasie VI wynosi 83% natomiast średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi tylko 60%.
W obszarze odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji wynik jest wyższy od populacji o 4%, w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury osiągnięto 100%, populacja tylko 65%, w obszarze tworzenia wypowiedzi średni wynik to 83% na tle populacji 54%.
Na skali staninowej jest to również wynik w grupie wyników wysokich.

Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów!

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version