Sprzątanie świata 2017 – „Nie ma śmieci, są surowce!”

Celem tegorocznej akcji jest nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim zmiana postrzegania odpadów jako śmieci i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska i wreszcie promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki.
Uczennice i Uczniowie Akademii Montessori w Katowicach doskonale wiedzą, że akcja sprzątania świata jest lekcją poszanowania środowiska i jego zasobów oraz dobrą okazją do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci porządkowali 15 września 2017 r. teren wokół szkoły.
Tegoroczna akcja była częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version